فرصت های بازاریابی

 

فروش یک هنر و فن اختصاصی میباشد که در قالب زمان، مکان، سن، جنس و نوع کالا نمیگنجد.


اپل آنتیک به شدت از کلیه علاقه مندانی که در زمینه فروش و بازاریابی فعال میباشند استقبال نموده و دست همکاری آنها را به گرمی میفشارد.
با توجه به اینکه ما اغلب محدودیت های پیش روی خریداران را تا حد ممکن برطرف مینماییم، با ایجاد شرایط اقساطی آسان و شفاف بستر مناسبی جهت بازاریابی و کسب درآمد برای معامله فراهم گردیده، عزیزانی که مشتاق به همکاری در زمینه بازاریابی هستند میتوانند با ما تماس بگیرند.


تلفن دفتر اپل آنتیک: 02156370027 – 02156370090
ارتباط با مدیریت: 09121017842 – 09126287842